Brown glazed Portol pottery

Large clay pot in Mallorca


Local Potteries

Ca n'Antonia
c/ Cas Canonge, 22
Portol
tel 971 797 635
Gerreria Pere Coll
c/ Cals Ollers, 23
Portol
tel 971 602 746
Olleria Can Bernardí CB
c/ Cals Ollers, 5
Portol
tel 971 797 898
Olleria Can Vent  CB
c/Trinitat, 37
Portol
tel 971 602 456
Olleria Can Vich
c/ Major 199
Portol
tel 971 602 354
Olleria Cas Canonge CB
c/ Cas Canonge, 41
Portol
tel 971 603 171
Olleria de Son Ros
c/ Romanguera s/n
Portol
tel 971 602 041
Pep Serra Amengual
c/ sa Roca Llisa, 26
Portol
tel 971 602 704
Pep Serra Crespi
c/ sa Roca Llisa, 24
Portol
tel 971 602 704
Olleria Sa Penya
c/ Sant Jordi, 25
Portol
tel 971 602 138
Andreu i Antònia
c/ Jaume I, 16
Sa Cabaneta
tel 971 602 570
Can Bernardí Nou
c/ Jaume I, 6
Sa Cabaneta
tel 971 603 171
home

©Copyright. Andrea Boyd 2007.